ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 โรงพยาบาลปะนาเระ จะเริ่มใช้ตู้คีออส ในการส่งคนไข้ตรวจโรคทั่วไป หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย

 
 

เชื่อมโยงเครือข่าย สปสช.Supported @ HIS SYSTEM